Adresser i Sverige

Hej OSM Sverige!

Har en liten fråga kring hur communityn ser på hur vi taggar adresser här i landet, mer specifikt hur de ska placeras. Har märkt att på vissa platser är adressen placerad på en node vid byggnaden, medans det är taggat på själva arean på vissa andra…

Har vi någon konsensus kring detta?

7 posts - 5 participants

Read full topic


Ce sujet de discussion accompagne la publication sur https://community.openstreetmap.org/t/adresser-i-sverige/104057