Aktualizacja danych wprowadzanych na podstawie Bing

Zwróciłem uwagę, że sporo obiektów wprowadzonych z oznaczeniem “source”=“Bing”, nie jest zbyt dokładnych. Szczególnie drogi. Zarówno, jeśli chodzi o geometrię jak i sposób oznaczenia. Wiele dróg z oznaczeniem “track” nie powinno być tak oznaczonych. Zamierzam zrobić z tego zadanie na MapRoulette i to zacząć oganiać. Macie jakieś uwagi, które przy okazji tego można by uwzględnić?

8 posts - 4 participants

Read full topic


Ce sujet de discussion accompagne la publication sur https://community.openstreetmap.org/t/aktualizacja-danych-wprowadzanych-na-podstawie-bing/107555