Angående konflikt/diskussion om cykelvägar

I Arboga hade användare (victor-valencia-vasterbottenost | OpenStreetMap) lagt in följande taggar på många vägar:
cycleway:both=shared_lane
cycleway:both:lane=pictogram

Vad jag förstår betyder taggning att dessa cykelvägar är fysiskt på bilväg, men separerade från bilar med målade linjer och symboler på vägen.

Eftersom jag bor i Arboga vet jag att något sådant inte finns på dessa vägar, och har också raderat alla dessa. Jag har försökt få användaren att förstå att det är fel, men jag verkar svårt att övertyga honom.

Hans säger:

i Sverige är det olagligt att framföra fordon på trottoar. Detta innebär att cyklar alltid delar vägbana med bil så länge det inte är en motorled eller motorväg. Ibland är det skyltat cykelväg. I sådana fall får cykel framföras enligt anvisning. Om det är motorled, eller motorväg, och finns gångbana, men saknas skyllt om cykelväg, då får cykel ej framföras :blush:
Det ska därför alltid vara märkt att cykel delar väg med bil på alla allmänna vägar (där det inte specifikt är skyltat cykelväg).

Som jag tolkar det, och även framfört till honom mappar han trafikregler, och inte den skyltning och fysisk implementation som finns. Men argument som han inte lyssna på.

Har han rätt, och jag fel?

30 posts - 9 participants

Read full topic


Ce sujet de discussion accompagne la publication sur https://community.openstreetmap.org/t/angaende-konflikt-diskussion-om-cykelvagar/110484