Angående NV NMD2018 import (Marktäckning Naturvårdsverket)

Jag har uppdaterat vägar i Vingåkers kommun (söder om Hjälmaren) och hittar där massor av markpolygoner och “landuse” som har väldigt dåligt geometri. Dessa markareor kommer från en import kallad “NV NMD2018”
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Import/Catalogue/NMD_2018_Import_Plan/Status_per_subarea
Och har diskuterats här:
https://lists.openstreetmap.org/pipermail/imports/2019-April/005961.html

Då jag inte har något intresse för denna typ av arbete försökte jag undvika att röra något av dessa, men fick massor av fel (100-tal). Varningar från validatorn i JOSM och mycket konflikter. För att lyckas med uppladdning, blev jag till slut tvungen att lägga mycket tid på att rätta de värsta felen på dessa areor. Är det någon här som känner till något om denna import, som inte heller verkar ha avslutats. Vilket är bra med tanke på den dåliga kvalitén. Frågan är också vad man ska göra åt eländet?

Exempel: Changeset: 69451277 | OpenStreetMap

7 posts - 3 participants

Read full topic


Ce sujet de discussion accompagne la publication sur https://community.openstreetmap.org/t/angaende-nv-nmd2018-import-marktackning-naturvardsverket/99195