Användning av NVDB

Jag är aktiv i NVDB projektet, som innebär uppdatering av svenska vägnätet.
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Import/Catalogue/Sweden_highway_import

Som referens/facit används NVDB. Som man snart märker är den inte alltid korrekt. Speciellt mindre vägar och cykel/gångvägar kan vara fel. Även info om ytbeläggning (surface) är ofta fel, men oftast även då på mindre vägar. Vad jag förstår ansvarar Trafikverket för uppdatering i områden utanför tätorter, och kommuner för det andra. Jag känner inte till hur gränsen definieras exakt. Min erfarenhet är att det nationell vägnätets info i NVDB är av hög kvalité, däremot i vissa kommuner är det mindre bra.

NVDB har en felrapporteringssida, där man även som privatperson kan anmäla fel. Men om felet ska åtgärdas/verifieras i en tätort, så skickar Trafikverket ärendet vidare till berörd kommun, och där kan det bli liggande utan åtgärd :face_with_diagonal_mouth:

Problemet med att NVDB inte stämmer med verkligheten, är ett problem i osm. Men om NVDB är korrekt eller inte, veta man bara om man undersöker på plats. Om man inte har möjlighet att göra det, så får man lita på att NVDB stämmer. Och sedan får lokala karterare göra eventuella justeringar i osm. Men om fel aldrig rapporteras till NVDB kan mycket väl fel komma tillbaka vid ett senare tillfälle.

Jag har nu haft en diskussion med en annan person som säger att man/jag inte ska skriva över data som han vet är korrekt osm, men fel i NVDB. I det här fallet fartgränser. Jag förstår dock inte hur man ska kunna känna till om NVDB är korrekt för en specifik uppgift. Vissa personer verkar hävda att inga ändringar får införas i osm, utan att kontrollera på plats. Även vid en sådan rigorös kontroll åldras alla data, uppgifter från en personlig kontroll är inte valida i all evighet.

Jag förstår problemet med risken att skriva över korrekt data i osm, men det kan inte undvikas. Kvalitén på NVDB är generellt mycket högre än befintlig osm-data. I vissa fall kommer nvdb-data försämra osm-kartan, men det är ett pris som jag tycker man får ta. Alternativet är att NVDB inte får användas som referens vid osm-uppdateringar.

11 posts - 5 participants

Read full topic


Ce sujet de discussion accompagne la publication sur https://community.openstreetmap.org/t/anvandning-av-nvdb/107721