Apropå badplatser, jag frågade ChatGPT vad det är och hur vi särskiljer och vilken konsekvens det får för oss när vi inte har tillgång till tillförlitlig data

https://chat.openai.com/share/f4c6e2c7-39a0-4f15-9c3b-8bfd80be5215

top 3 takeaways:

 • säkerhet är en aspekt (Skillnaden mellan en badplats och ett tillfälligt ställe i naturen där du kan bada beror oftast på faciliteterna och säkerhetsåtgärderna som erbjuds.) Sjöar kan vara förorenade och det kan vara algtillväxt, bajsbakterier i vattnet som vid en badplats i inre härnösand näre reningsverket, m.m.)

 • kommunerna kan genom att skylta och informera på ett datadrivet sätt hjälpa oss förstå skillnaden så alla tydligt vet om de badar på egen risk eller om de kan lita på att kommunen har koll och testat vattnet. Vi skulle kunna ha en smiley liknande ordning för badplatser där kommunerna eller Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för att uppdatera och ha en API som vem som helst enkelt kan konsumera direkt från vilken kartapp som helst så jag som besökare VET om nån testat eller inte. Nu vet ingen för ingen delar tillförlitlig data på ett standardiserad sätt.

 • bristen på öppna data påverkar oss frivilliga i OSM och resten av samhället negativt

  • Om öppna data om badplatser saknas kan det påverka OpenStreetMap-projektet på följande sätt:

   • Bristande tillgänglighet av information: Utan öppna data om badplatser blir det svårt för OpenStreetMap-användare att korrekt kartlägga och beskriva badplatser. Det kan leda till bristfällig information på kartan.
   • Felaktig eller ofullständig data: Användare kan vara tvungna att förlita sig på inkomplett eller föråldrad information när de kartlägger badplatser, vilket kan resultera i felaktiga kartdata.
   • Minskat mervärde för användare: OpenStreetMap syftar till att tillhandahålla detaljerade och användbara kartdata. Bristen på öppna data om badplatser kan begränsa projektets förmåga att erbjuda användarna fullständig och aktuell information om dessa platser.

   För att förbättra OpenStreetMap-projektets kvalitet och användbarhet är det viktigt att myndigheter och organisationer följer öppna datalagen och tillhandahåller relevant information om badplatser och andra geografiska platser. Detta hjälper till att säkerställa att användarna av OpenStreetMap har tillgång till uppdaterade och noggranna kartdata.

2 posts - 1 participant

Read full topic


Ce sujet de discussion accompagne la publication sur https://community.openstreetmap.org/t/apropa-badplatser-jag-fragade-chatgpt-vad-det-ar-och-hur-vi-sarskiljer-och-vilken-konsekvens-det-far-for-oss-nar-vi-inte-har-tillgang-till-tillforlitlig-data/105011