Automatyczne znakowanie przejść dla pieszych oraz przejazdów rowerowych

Chciałbym zaproponować nowy automatyczny import, dotyczyłby on przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych.

Główne oznaczenie to highway=crossing oraz crossing:markings=zebra/dots. Dodatkowo odbędzie się sprawdzanie dodatkowych parametrów: refugee island, uncontrolled lub traffic signals. Jedynie parametry których pewność jest wystarczająco wysoka zostaną dodane.

Dane te będą wyciągane z ortofotmapy na obszarze całego kraju.

Po zlokalizowaniu centrum przejścia zostanie ono przyczepione do najbliższego odcinka drogi (w rozsądnej odległości). Dodatkowy processing zostanie wykonany dla przypadków gdzie przez przejście przechodzi kilka odcinków drogi.

Jeśli w bliskiej okolicy droga przecina się z footway, i na przecięciu nie ma highway crossing, lub jest on niepełny (brak crossing=*), to zostanie ono dodane na jego miejscu.

Pominięte zostanie dodawanie przejść, jeśli takie znajduje się już w okolicy na drodze o podobnym kącie nachylenia.

Nie będą dodawane również przejścia tymczasowe: namalowane żółtą farbą.

Sprawdzone zostaną również dane historyczne OSM aby uniknąć dodawania wcześniej usuniętych przejść.

Przed pełnym uruchomieniem aplikacji, przygotuję dane do ręcznego przejrzenia oraz jakieś statystyki błędu. Na podstawie tych statystyk zadecydujemy co do maksymalnego ryzyka jakie będzie mógł podejmować model.

Czy o czymś nie pomyślałem? Opinie?

16 posts - 5 participants

Read full topic


Ce sujet de discussion accompagne la publication sur https://community.openstreetmap.org/t/automatyczne-znakowanie-przejsc-dla-pieszych-oraz-przejazdow-rowerowych/101590