Avspärrningszonen för svinpest

Hej. Kan man lägga in begränsningszonen för svinpest på Openstreetmap? Är det meningsfullt? I så fall hur kan man tagga den?

Geometrin går att fixa från den geo-pdf som Jordbruksverket publicerat. Sen får man väl kolla licensen med…

4 posts - 3 participants

Read full topic


Ce sujet de discussion accompagne la publication sur https://community.openstreetmap.org/t/avsparrningszonen-for-svinpest/103610