Bemærkninger til Vejdirektoratets "Det Nationale Cykelregnskab 2023"

Torsdag 26. oktober 2023 udgav Vejdirektoratet (VD) “Det Nationale Cykelregnskab 2023”. Det er et dashboard, hvor man kan se forskellige landsdækkende nøgletal vedr. cykling fx cykelulykker, cykeltyverier, personkm på cykel osv. De nøgletal som er interessante for OpenStreetMap Danmark er “Cykelinfrastruktur”

Jeg kiggede hurtigt på “Km cykelsti pr. kvadratkilometer (Kommune)”. Der kom nogle ret voldsomme tal frem (se billedet nedenfor) pr. km2 i toppen i forhold til, hvad OpenStreetMap Danmark har regnet sig frem til (OSM tal for samtlige kommuner i oktober 2021 kig her)

nationaleregnskab

VD kommer frem til at samlet er der ca. 30.756 km cykelsti i Danmark. OpenStreetMap Danmark kommer frem til ca. 14.795 km (Oktober 2021). Det giver en difference på 15.961 km. VDs tal på 30.756 km er selvfølgelig meget rare at vise frem i EU, når VD og Transportministeriet mødes med deres respektive søsterorganistationer i EU. Men VDs beregningsmetode er yderst kontroversiel og problematisk at opgøre Danmarks cykelstinetværk på. Der optræder en kæmpe overestimation ude i alle kommunerne.

Før vi laver en dissektion af VDs metode, så har jeg lavet et onlineregneark, der viser længdeberegninger med VDs metode og for OpenStreetMap samt forskellen i antal km. Af tal for cykelstinetværket kan fx Viborg Kommune nævnes, her er alene en forskel på ca. 639 km mellem VDs udregning (ca. 986 km) og OSM (ca. 346 km)

VDs beregninger er baseret på følgende metode

“Metode - Længden af cykelstier pr. kommune eller region er beregnet i GIS på baggrund af data fra GeoDanmark. Her defineres cykelsti som vejkategorierne hovedsti, cykelsti langs vej eller cykelbane langs vej i vejlaget. Der er forskel på, hvordan kommuner definerer cykelstier i GeoDanmark, hvilket er en
usikkerhed i datagrundlaget. Dette kan medføre at km cykelsti er over- eller underestimeret for den enkelte kommune”

Hvor jeg mener, at VDs udsagn “… underestimeret for den enkelte kommune…” ikke gør sig gældende for nogle af landets 98 kommuner. De er alle sammen overestimeret, og hvorfor er de så det?

Svaret skal findes i at alt fra GeoDanmarks vejmidter af “Hovedstier” tælles med. Dette bringer så en masse støj ind fx så bliver cykling tilladt i Kongens Have, stierne tættes på vandet søerne i Købehavn og på de fleste kirkegårde, da disse er “Hovedstier” defineret i GeoDanmark. Hvilket så ikke er tilladt i den virkelige verden.

Mange “Hovedstier” er også mindre skovstier/skovveje, det kan diskuteres om hvorvidt alle stier man rent tilfældigvis må cykle og gå på, skal være en del Danmarks cykelstinetværk. Almindelige borgere vil nok ikke sige at enhver langt ude skovsti eller strandsti er lig med en cykelsti.

OpenStreetMap er konservative med, hvad de regner som værende en cykelsti. I OpenStreetMap svarer følgende tag “highway=path” (total antal km i DK pt ca. 18.981 km) nogenlunde til GeoDanmarks “Hovedstier”. OpenStreetMap regner i opgørelsen ikke ‘highway=path’ som en direkte del af en cykelstinetværket - Selvom man godt på cykle og gå på en ‘highway=path’ (i udgangspunktet med mindre andet tag angives fx bicyle=no). Det er her den store forskel i antal km opstår mellem GeoDKs vejmidter og OpenStreetMap Danmark.

Nu er det jo almenkendt (blandt folk der arbejder med cykeldata), at GeoDK Vejmidter ikke kan bruges på nuværende tidspunkt (tvivlsomt om det nogensinde kommer til at ske) til at give noget seriøst bud på, hvor stort Danmarks cykelstinetværk er, både landsdækkende eller ude i de enkelte kommuner. Så jeg ved ikke, hvorfor VD så bruger GeoDKs vejmidter i “Det Nationale Cykelregnskab 2023”?. I det mindste skylder VD at fortælle politikere, kommunalpolitikere, cykelplanlægere ude i kommunerne, cykelorganisationer og almindelige borgere, at der er mange problematiske problemstillinger .

VD kunne også fortælle at OpenStreetMap Danmark har andet et bud på cykelstinetværkets samlede størrelse i “Det Nationale Cykelregnskab 2023”. Derved kan folk selv vurdere hvem af OpenStreetMap Danmark eller GeoDKs vejmidter som giver det bedste og mest seriøse bud.

Desværre betragtes OpenStreetMap i nogle organisationer som et lille hobbyprojekt som ingen tager seriøst, så mit sidste punkt vedr. at VD også kunne linke til OSM Danmark (oktober 2021) analysen. Dette vil ikke ikke ske, men jeg kan blive positivt overrasket.

2 posts - 2 participants

Read full topic


Ce sujet de discussion accompagne la publication sur https://community.openstreetmap.org/t/bemaerkninger-til-vejdirektoratets-det-nationale-cykelregnskab-2023/105422