Brak szlaku P-C-ZS/ZGL/ZST-044 Szczecin Załom PKP - Rekowo

W zestawieniu szlaków OSMapaPL-SZLAKI nie ma ujętego turystycznego szlaku czerwonego P-C-ZS/ZGL/ZST-044 Szczecin Załom PKP - Rekowo

Proszę o aktualizację.

5 posts - 2 participants

Read full topic


Ce sujet de discussion accompagne la publication sur https://community.openstreetmap.org/t/brak-szlaku-p-c-zs-zgl-zst-044-szczecin-zalom-pkp-rekowo/98684