Complexe "waterway" relaties

Kort gezegd: ik stel voor om tributary segmenten uit waterway relaties te halen.

Ter introductie en achtergrond: rivieren, kanalen en beken worden doorgaans gemapt als een relatie met type=waterway. De segmenten met loop van de waterwegen (waterway=river/stream/canal) krijgen hierbij de rol main_stream of side_stream (hoofdstroom en zijstroom).

Dat klinkt naar mijn idee helder, maar sommige mappers voegen aan deze relaties ook alle andere stromen toe die uitmonden in deze waterwegen. Niet de segmenten, maar de volledige waterway relaties. Dit zijn de zgn. tributary rivieren. Hiermee worden de waterway relaties in feite super-relaties. Met name @Tilia_J is hier zeer bedreven in.

Mijn voornaamste struikelpunt is dat tributary segmenten compleet andere waterwegen zijn, die als losse objecten gemapt horen te worden. De simpele relatie voor een enkele waterweg wordt ineens “waterweg met alles wat erin uitmondt.” Naar mijn idee past dit niet in het doel van de waterway relatie. Dit lijkt me meer iets voor een (super-)relatie die slaat op stroomgebieden, maar dit zou een aparte relatie moeten zijn en niet de waterway relatie die slaat op de segmenten van een enkele waterweg.

Daarom stel ik voor om de waterway relaties alleen te gebruiken voor hoofd- en zijstromen van waterwegen, en dat we zijrivieren en andere waterwegen die uitmonden in een bepaalde waterweg compleet los mappen met niet meer dan een destination=* tag.

9 posts - 4 participants

Read full topic


Ce sujet de discussion accompagne la publication sur https://community.openstreetmap.org/t/complexe-waterway-relaties/5269