Coordinaten bomen uit LIDAR?

Hallo allen.

Ik heb een vraag over bomen op OSM.

Zoals velen bekend, sinds een paar jaar mappen enthousiaste bomenkenners in de regio Leiden bomen langs straten en (vooral) in parken.

We hebben een eigen website die o.a. gevoed wordt met queries uit Overpass en die de bomen met extra informatie op een OSM achtergrond toont. [1]. Ook hebben we kaarten voor hele steden, op basis van open data van gemeenten, maar daar speelt OSM geen rol.

Deze maand hebben Torenkraai en Sv8x de mapping van het Singelpark voltooid (buiten de Hortus, die komt nog) [2] Ruim 2054 bomen en 344 struiken, elk nu voorzien van wetenschappelijke naam! Ook in enkele andere parken in en rond Leiden zijn alle bomen in kaart gebracht. Ja een monnikenwerk (maar dat geldt voor zoveel wat op OSM komt), en we doen het graag.

Deze week kregen we een aanbod van Cobra Groeninzicht om data voor ons te ontsluiten. Het bedrijf is een Nederlands advies buro voor het beheren en visualiseren van gegevens met betrekking tot groene infrastructuur, met ruim 35 experts in dienst. Uit hun vele kennisgebieden is met name ‘remote sensing’ voor ons waardevol.

Cobra zegt alle bomen in Nederland op hun kaart te hebben. Niet alleen coordinaten, maak ook hoogte en stamomtrek. En dat meerdere keren per jaar te actualiseren. Daartoe gebruiken ze luchtfoto’s en sateliet beelden met opnamen in meerdere kleuren, maar vooral ook LIDAR data (als radar maar dan met licht) data die ongekende precisie hebben. Denk aan decimeters of zelfs centimeters. Momenteel is Cobra bezig met het ontwikkelen van een automatische herkenning van boomsoorten op basis van de bovengenoemde datasets.

Cobra is zeer te spreken over ons projekt. Zij erkennen dat automatische herkenning van bomensoorten van foto’s (nog) verre van perfekt is. Met onze data kunnen zij hun analysetools verder ijken. Daar willen ze graag wat voor terug doen, en dat leidde tot het volgende voorstel:

Enkele mappers zouden toegang kunnen krijgen tot hun bomenmonitor applicatie (voorlopig voor een beperkt gebied), daar meer info over bomen verzamelen (met name de wetenschappelijk namen toevoegen) en deze informatie daarna ook naar OSM overbrengen. Ik laat de manier waarop dat zou gaan, even buiten beschouwing. Voor nu gaan we er van uit dat het manueel wordt overgezet. Zelfs dan is hun inbreng van onschatbare waarde. Als bekend is GPS niet heel nauwkeurig (al wordt dat bij recente devices veel beter [5]). Met LIDAR data is dat precisieprobleem opgelost.

Cobra wil ons helpen maar niet alle waarde die zij aan LIDAR puntenwolken toevoegen te grabbel gooien. Er is weinig kans dat zij hun hele database tot open data gaan verklaren. Wij willen graag profiteren van hun analyses en algorithmes, maar zeker binnen de OSM spelregels opereren.

Vandaar mijn vraag: als wij coordinaten van Cobra gebruiken om bomen exact op de juiste plek te plaatsen, zijn we dan nog OK bezig? De LIDAR puntenwolken zijn op zich open data, Cobra ontwikkelt daaruit hogere aggregaties.

Misschien een gezocht voorbeeld, maar het kwam in mijn hoofd en gaat er maar niet uit: wij baseren ons vaak en graag op GPS meetgegevens. Maar ook daar speelt niet-open software een rol. Op mijn iPhone verwerken systeemfuncties (onderdeel van iOS) de bliepjes van satelieten tot betekenisvolle coordinaten. Die software is ook niet open. En zelfs op de Android speelt niet open microcode een rol.

Voor de goede orde: we denken dus niet aan aan een massale import van ontelbare bomen, al was maar voor de performance. Maar aan het selectief kopiëren van coordinaten (en mogelijk andere metrics die op LIDAR gebaseerd zijn) uit het systeem van Cobra, op projekt basis (park of straat). Wij zullen nog steeds in het veld bij elke boom langs gaan om het te determineren.

Overhalen van meetgegevens uit het systeem van Cobra doet niets af aan de mogelijkheid voor andere mappers om de gegevens te verifieren. Je kan nog steeds met je GPS testen of die coordinaten (binnen de iets grotere foutenmarge van een GPS) plausibel zijn.

We zijn benieuwd wat jullie hier van denken.

Erik Zachte (Infodisiac)

[1] https://openbomenkaart.org/

[2] OpenBomenKaart.org

[3] https://www.cobra-groeninzicht.nl/

[4] Remote sensing - Cobra Groeninzicht

[5] GPS - wiki.openbomenkaart.org

4 posts - 3 participants

Read full topic


Ce sujet de discussion accompagne la publication sur https://community.openstreetmap.org/t/coordinaten-bomen-uit-lidar/98579