Cykelrutter i naturreservater där cykling är ej tillåtet

I Grimsta och Judarskogens naturreservat i Stockholm finns det just nu en ganska stor skillnad mellan om cyklingen är tillåtet de jure och vad görs i verkligheten.

T.ex. i Grimsta är det inte tillåtet att cykla på de mesta vägarna enligt reservatets regler: https://parker.stockholm/siteassets/parker-och-natur/naturreservat/foldrar-och-filer/cykelkartor/cykling-tillaten-i-grimsta-naturreservat-m-legend.jpg - men ändå finns det många MTB-rutter där, t.ex. Relation: ‪Vildmarksspåret‬ (‪8785312‬) | OpenStreetMap som folk också använder.

(Skyltningen av cykelförbudet finns bara på reservatstavlor så det är ganska lätt att missa.)

Å ena sidan känns det att OSM borde följa det som är den faktiska reglen, dvs ha bicycle=no där, men å andra sidan skulle det vara en ganska stor edit. Hur tänker ni?

5 posts - 4 participants

Read full topic


Ce sujet de discussion accompagne la publication sur https://community.openstreetmap.org/t/cykelrutter-i-naturreservater-dar-cykling-ar-ej-tillatet/9080