Dekolonizacja ulic w Warszawie

W Warszawie kilka lat temu ktoś wykonał kawał nikomu niepotrzebnej roboty i przetłumaczył mechanicznie na angielski nazwy ulic, które najprawdopodobniej name:en nigdy nie powinny mieć. „Złota” zmieniła się w „Golden Street”, „Mazowiecka” w „Masovian Street” itd.
Wystarczającym argumentem do ich usunięcia jest brak występowania w terenie i zapewne też w dokumentach, bo kto miałby nagle tłumaczyć nazwę Marszałkowskiej. Praktyczną konsekwencją tego potworka jest gubienie turystów, którym te nieistniejące nazwy mogą się wyświetlać, choć bynajmniej ich nie znajdą na żadnym znaku, a okazjonalnie Polaków, którzy też muszą to oglądać np. na Mapboksie.
Proponuję weryfikację, czy którakolwiek z ulic w Warszawie zasługuje na name:en i masowe usunięcie wszystkich pozostałych.

7 posts - 7 participants

Read full topic


Ce sujet de discussion accompagne la publication sur https://community.openstreetmap.org/t/dekolonizacja-ulic-w-warszawie/111266