Dugnad: Stavanger

Vil du bli med på en liten dugnad for å få mappet landdekke rundt bynære områder i Stavanger og Sandnes? Byene mangler det meste av f.eks. boligområder og landbruksareal.

Mer konkret:

Jeg har importert N50 for kommunene rundt (Randaberg, Sola og Klepp) samt øyene nord for Hundvåg, men byområdene for Stavanger og Sandnes bør mappes manuelt. Se på Sola for eksempler (det meste er mappet manuelt der).

Om alle tar et par store polygoner hver så blir det fort ferdig.

3 posts - 2 participants

Read full topic


Ce sujet de discussion accompagne la publication sur https://community.openstreetmap.org/t/dugnad-stavanger/105752