DWG verzoek betreffende verandering naamgeving Rijksweg bij Bornem

Hallo allen,
Bij de DWG kwam een verzoek binnen om een stukje rijksweg een andere naam te geven.
Het gaat om deze weg:

Volgens de huizen die daar staan (64-74):

zou dat stukje weg de Hingenesteenweg moeten heten,

Veel vervoerders die op zoek zijn naar Rijksweg 66 (De Campinafabriek) komen nu terecht bij een van de huizen die daar op de hoek staan.
Mijn oplossing zou zijn om op deze plaats:

de Rijksweg door te knippen en vanaf dat punt de naam Hingenesteenweg in te voeren.
Maar mogelijk stuit dat op bezwaren tegen de wijze waarop in België de naamgeving van de Rijkswegen moet plaatsvinden.

Graag jullie reactie!

Marc Zoutendijk
OpenStreetMap Foundation
Data Working Group

9 posts - 5 participants

Read full topic


Ce sujet de discussion accompagne la publication sur https://community.openstreetmap.org/t/dwg-verzoek-betreffende-verandering-naamgeving-rijksweg-bij-bornem/110834