Dynamische verkeersborden en conditionele afsluitingen

Dan, in het veld niet te zien, wanneer, omdat …
afbeelding


Ontwerp-verkeersbesluit - Geslotenverklaringen (met venstertijden) in het Posbankgebied van Nationaal Park Veluwezoom ten noorden van de dorpen Velp, Rheden en De Steeg

Hoe kwam ik hierbij, het viel mij op dat bij gebruik van OB52 onderborden in verkeersbesluiten, in veel gevallen geen woord gewijd is aan snorfietsen.

Dat hier wel het recreatieve karakter, gebruik bij snorfietsen is vernoemd.

  1. Voor enkele categorieën weggebruikers die de openbare wegen wel of niet mogen betreden tijdens de weekend-, feestdag-, en zomerafsluiting is een bewuste afweging gemaakt. Dit gaat om de categorieën ruiters (en geleiders van rij- of trekdieren of vee), snorfietsers en ‘speedpedelecers’. Voor de eerste categorie blijft toegang mogelijk. Dit was al het gebruik en Natuurmonumenten sluit ook enkele ruiterpaden rondom het gebied af. Hierdoor zal de behoefte om de openbare wegen te berijden als ruiter in elk geval niet afnemen.

Voor snorfietsers geldt dat deze het onderhavige gebied mogen betreden. Dat is enerzijds nodig omdat er aansluitende recreatieve routes zijn met elektrische snorfietsen. Andere redenen zijn dat dit type voertuig niet in grote aantallen voorkomt, steeds vaker emissievrij of -arm is en het complex is om alleen deze categorie met verkeers(onder)borden uit te sluiten.

Tot slot zijn er de ‘speedpedelecers’. Dit zijn elektrische fietsen die tot 45km/u kunnen rijden en formeel tot de categorie bromfietsers horen (gele kentekenplaatjes). Deze categorie voertuigen wordt niet toegelaten tijdens de dagen met geslotenverklaringen, omdat dit type voertuig voornamelijk voor woon-werkverkeer wordt gebruikt, de hogere snelheden ongewenst zijn en gevaar kunnen opleveren voor andere recreanten in het onderhavige gebied en het complex is om alleen deze categorie met verkeers(onder)borden uit te sluiten, omdat toegang voor andere bromfietsen met gele kentekenplaatjes zelf ook ongewenst is. Dit gebeurt in lijn met de doelstellingen uit de Omgevingsvisie Buitengebied en het Masterplan Welkom Veluwezoom om comfort te bieden aan langzaam en elektrisch verkeer in het onderhavige gebied;

7 posts - 4 participants

Read full topic


Ce sujet de discussion accompagne la publication sur https://community.openstreetmap.org/t/dynamische-verkeersborden-en-conditionele-afsluitingen/109823