Finns det flera Riksträd?

I Falun finns ett träd märkt som “Riksträd”:

Om man googlar på detta hittar man även ett Riksträd i Örebro:

Finns det flera Riksträd, och om inte, är det i Falun inte “Riksträd”?

6 posts - 3 participants

Read full topic


Ce sujet de discussion accompagne la publication sur https://community.openstreetmap.org/t/finns-det-flera-rikstrad/110285