Fixing incorrect highway junctions in Estonia

Hi everyone,

I’m including an Estonian translation of this message below, created with the help of an Estonian colleague of mine.

My team at TomTom is continuing to look into issues in the map that we can correct to help improve the road network in Estonia. We have identified 21 situations in which highway junctions may be incorrectly or imprecisely mapped. Fixing these cases helps improve the navigation experience in routing applications relying on OSM data.

To allow our editing team to assess and, where needed, correct these situations, we’ve created a MapRoulette challenge: “Fix Incorrect Highway Junctions”.
Our editors may pick up this challenge in a couple of weeks or so. As always, it is public, so anyone who’s interested can take a look at the potential issues we detected.

If you have any questions or comments, don’t hesitate to let me know.

Kind regards,
Marjan


Tere kõigile,

Minu meeskond TomTomis jätkab kaardil olevate probleemide uurimist, et aidata parandada Eesti teedevõrku. Hetkel oleme tuvastanud 21 olukorda, kus maanteede ristmikud võivad olla valesti või ebatäpselt kaardistatud. Nende vigade korrigeerimine aitab parandada navigeerimiskogemust navigeerimisrakendustestes, mis tuginevad OSM-i andmetele.

Et võimaldada meie redigeerimismeeskonnal neid olukordi hinnata ja vajaduse korral parandada, oleme loonud MapRoulette’i väljakutse: “Fix Incorrect Highway Junctions”.
Meie toimetajad võivad selle väljakutse vastu võtta umbes paari nädala pärast. Väljakutse on avalik ja kõik, kes on huvitatud, saavad vaadata meie tuvastatud võimalikke probleeme.

Kui teil on küsimusi või kommentaare, vōtke minuga julgelt ühendust.

Lugupidamisega

Marjan

1 post - 1 participant

Read full topic


Ce sujet de discussion accompagne la publication sur https://community.openstreetmap.org/t/fixing-incorrect-highway-junctions-in-estonia/106497