Flyttet hav-relasjonene ut i havet

Jeg har flyttet hav-relasjonene rundt den norske kysten ut i havet, nærmere bestemt utenfor den norske grunnlinjen, dvs. utenfor øyene. Det gjelder Barentshavet, Norskehavet, Nordsjøen og Skagerak.

Barentshavet er en russisk relasjon der flere tusen (norske) natural=coastline var brukt som avgrensning, men sjøen ved kystlinjen har jo helt andre navn, f.eks. Varangerfjorden. Skagerak hadde kystlinje fra mange øyer inkludert, men også der brukes andre navn på sjøen i skjærgården.

Den nøyaktige avgrensningen kan gjerne justeres. Poenget var bare å få havene bort fra kystlinjen og fra større og mindre sjøområder nær kysten som har andre navn.

Om det skulle bli protester på dette fra russere og svensker så er denne tråden egnet til å få sagt i fra om man er enig eller uenig i Norge.

2 posts - 2 participants

Read full topic


Ce sujet de discussion accompagne la publication sur https://community.openstreetmap.org/t/flyttet-hav-relasjonene-ut-i-havet/9499