Genetiv-s i kommunnamn

På kommuners hemsidor anges exempelvis Köpings kommun, Kungsörs kommun, men Arboga kommun (alltså inte Arbogas kommun).
Vilka regler gäller för när genetiv-s ska användas i dessa fall?

4 posts - 2 participants

Read full topic


Ce sujet de discussion accompagne la publication sur https://community.openstreetmap.org/t/genetiv-s-i-kommunnamn/7240