Gestió de xarxes socials OSMcatalà

Espai per parlar de la gestió de les xarxes socials de les que disposem:

Actives:

  • Twitter
  • Mastodon (s’està fent canvi de mastodon.social a mastodont.cat)
  • Instagram

En desús:

  • Facebook

Tancades:

  • Google Plus (tancat)

Altres

  • Gmail
  • Pàgina web i correu info@osmcatala.cat (actualment buit de contingut)

1 post - 1 participant

Read full topic


Ce sujet de discussion accompagne la publication sur https://community.openstreetmap.org/t/gestio-de-xarxes-socials-osmcatala/5642