Hantera felaktig slityta vid import från NVDB

Jag håller på med NVDB-import av vägar från NVDB. Värdet på vägbeläggning (surface) ingår i det data som läggs in från NVDB. Ibland har jag varit lite fundersam om det är korrekt värde på ytbeläggningen. Speciellt när vägar inom tättbebyggda områden är satta som “Grus”.

Jag håller nu på Eskilstuna kommun, och specifikt med Torshälla norr om Eskilstuna. Om man tittar på det området i NVDB-Slitlager, ser man att mycket norr om Torshälla är markerat som grusväg. Jag blev nyfiken på detta och titta med StreetView på motsvarande vägar, och ser då många av dessa “grusvägar” är asfalterade! Många av dessa vägar har inte tidigare något värde på surface, och kommer då i många fall bli felmärkta som grusväg, trotts att de är belagda (med asfalt). Det korrekta vore naturligtvis att kontrollera alla dessa vägar på plats. Användning av StreetView som referens är ju inte tillåtet pga. licensproblem.

Jag skrivit och frågat NVDB varför det är på detta viset, och väntar på svar fortfarande. Jag misstänker att NVDB som default sätter “Grus” om kommunen(?) inte har rapporterat aktuellt värde på slitlagret. Återstå att se om det är fallet.

Ovanstående ställer dock till problem med mappningen. Ovanstående vägar saknar i många fall tidigare värde på surface, och vid importen kommer de automatisk i många fall få felaktigt värde. Men att veta när det blir rätt eller fel, blir mycket arbetsamt. Ett annat alternativ är att ta bort värde på surface, men att veta på vilka det ska göras, är inte heller enkelt.

Jag har även kontrollerat detta i min hemkommun (Arboga) och där verkar värde på slitlager i NVDB i huvudsak vara korrekt. Så problemet verkar finns i Eskilstuna kommun.

4 posts - 2 participants

Read full topic


Ce sujet de discussion accompagne la publication sur https://community.openstreetmap.org/t/hantera-felaktig-slityta-vid-import-fran-nvdb/8567