[Hoe map je] Een voormalige rivierarm die verzandt en verlandt?

Het gaat om het Volkerak bij Ooltgensplaat, het Hellegat. Dat was een woeste getijdenrivier, maar is nu getijloos zoet water met een waterpeil altijd omennabij NAP. Dus ook de rivierstanden maken in principe niet uit, regulier is er 1 waterpeil.
De slikken, schorren en zandbanken zijn voor een groot deel drooggevallen, het zout is uit de grond gespoeld behalve op een aantal zandplaten en zandbanken, daar duurt het nog even, en alles verlandt tenzij het opengehouden wordt. Op de grasstukken lopen grote grazers, dus het is geen wetland en het loopt nooit onder. Nu het plaatje bij mijn vraag:

Het water is een grote MP getagd als water=river. De platen die al verlandt zijn zijn daar uitgesneden. Maar in het midden zie je een oude breakwater die nu ver het land inloopt met aan weerszijden nog een watergeul. Die maakt nu onderdeel uit van de natural=water, water=river.
Ook de gebieden Overflakke en Goeree-Overflakkee vertonen deze diepe insnijding.
Ik heb de neiging om die lange in/uitsnijdingen gewoon uit de grote MP’s te halen. Het wordt dan gewoon een aparte waterloop, die binnen de topo-MP’s valt.

Mee eens?

12 posts - 3 participants

Read full topic


Ce sujet de discussion accompagne la publication sur https://community.openstreetmap.org/t/hoe-map-je-een-voormalige-rivierarm-die-verzandt-en-verlandt/108751