Hyttefelt - tagging av veier

Som både bidragsyter til OSM, og flittig bruker av OSM-baserte tjenester og -kart for planlegging, oppdager jeg rett som det er at routing ikke fungerer som det skal. Enten fordi veier og stier ikke er koblet sammen, eller p.g.a. feilaktig tagging. Har flere ganger støtt på dette i hyttefelt hvor det står en bom der veinettverket i feltet (som kan være ganske omfattende) starter. Når man tagger både bommen og veiene med access=private, så stopper det all routing også til fots eller sykkel, og det blir jo helt feil (og i strid med den norske allemannsretten…).

Jeg har nettopp vært inne og redigert dette i et hyttefelt på Hovden i Bykle kommune, og erstattet disse access-taggene med motor_vehicle=private. Men er dette korrekt, eller den beste måte å gjøre det på? Skulle man kanskje heller brukt motor_vehicle=destination eller =permit? Eller access= og så liste opp foot, bicycle, nødetater o.s.v?

7 posts - 4 participants

Read full topic


Ce sujet de discussion accompagne la publication sur https://community.openstreetmap.org/t/hyttefelt-tagging-av-veier/104750