Hytter, sumarhus og building=cabin

I byggningsimporten blir det meste av fritidshus (kode 161) tagga med building=cabin. Men dette liknar ikkje så mykje på den skildringa wikien har:

“A cabin is a small, roughly built house usually with a wood exterior and typically found in rural areas.”

Dette er ein anna standard enn mange fritidshus har. I mange tilfelle er dei vanlege bustadshus, det bur berre ikkje folk der heile året (lengre). Også mange nye hytter i Noreg blir bygd etter full boligstandard.

Er dette ein nyanse vi manglar i tagginga? Er dette noko for building:use?

2 posts - 2 participants

Read full topic


Ce sujet de discussion accompagne la publication sur https://community.openstreetmap.org/t/hytter-sumarhus-og-building-cabin/108077