Implicita trafikregler i Sverige

På vägar förutsätter man vissa accesregler, som gäller utan att man explicit taggar dessa på vägen.

För Sverige gäller:
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/OSM_tags_for_routing/Access_restrictions#Sweden

2 posts - 2 participants

Read full topic


Ce sujet de discussion accompagne la publication sur https://community.openstreetmap.org/t/implicita-trafikregler-i-sverige/110576