Import starego forum - ostatni moment na weryfikacje

Wkrótce zaimportowane tu zostaną tematy z starego forum.

Można zobaczyć je na users: Poland - Test Import Site - OpenStreetMap Community

I dać znać na Migrating content from old forums - #209 by Firefishy jak coś jest popsute (teraz, nie potem jak zostaną zaimportowane)

8 posts - 4 participants

Read full topic


Ce sujet de discussion accompagne la publication sur https://community.openstreetmap.org/t/import-starego-forum-ostatni-moment-na-weryfikacje/9181