Is wiki voor de tag huisnummer nog actueel?

Bij het toevoegen van adressen uit de BAG kwam ik bij een situatie waarbij een aantal adressen in een portiekflat waren samengevoegd met een komma (12, 12A, 12B, 12C, 12D). Uit de opmerking bij de change set en overleg met gebruiker die de wijziging had gemaakt, werd ik er terecht op gewezen dat het ook zo in de wiki staat beschreven.

Zie https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Template:NL:Map_Features:addr:
“Meerdere huisnummers voor één toegang kunnen met een komma worden gescheiden, bijv. “5c,5d”.”

Ik heb geen ervaring met het aanpassen van een wiki. Wat ik zag was dat de tekst in 2009 in de Nederlandse versie was toegevoegd. In de Engelse versie heeft de tekst ook gestaan, maar is een keer weggehaald.

In de lijn van het gebruik van de BAG voor adressen lijkt het apart om huisnummers samen te voegen. Als ik goed tel aan de hand van een query in overpass turbo komen huisnummers met een komma of puntkomma zo’n 360 keer voor.

Mijn vraag is: Is de wiki voor de tag addr:housenumber nog kloppend/actueel?

5 posts - 4 participants

Read full topic


Ce sujet de discussion accompagne la publication sur https://community.openstreetmap.org/t/is-wiki-voor-de-tag-huisnummer-nog-actueel/99348