Jämförelse med Google Maps för vägnavigation i Stockholm

Min erfarenhet efter att ha navigerat i Stockholm är att det är halvpissig data i Google Maps. Svängfiler och filinformation saknas. Den vägleder fel ibland. Den har inte korrekt information om hastighetsbegränsningar heller. Den har inga parkeringar heller (vi saknar öppna data om parkeringar överallt i dagsläget)

Fördelar med Google Maps över Organic Maps är:

  • vägarbeten är inlagda (vill vi ha in dessa i OSM? Kan vi göra en plugin till OsmAnd eller Organic Maps så appen stödjer att visa dem?)
  • adresser är inlagda (de släpps om ca ett halvår)
  • numret på avfarter är korrekt och synliga i appen (finns dessa inlagda redan i OSM? Om inte, finns de som öppna data från Trafikverket?)

Överlag är Organic Maps väldigt bra i Stockholm. Stan är väldigt välkarterat utom när det kommer till:

  • parkeringar och huruvida lediga platser finns (vi saknar öppen offentlig realtidsdata)
  • parkeringar och villkor för parkering (jag får inget överblick över var jag tex kan stå 24h och vad det kostar)

Jag har försökt begära ut data om parkeringar nu senast från Sollentuna.

Även i en rik kommun som Sollentuna som har haft fokus på digitalisering sen ett antal år klarar inte av att släppa öppna data om sina parkeringar.

Samtidig pågår ett arbete i dataverkstaden med att ta fram en specifikation för parkeringar.

I storstockholm finns ett strategiskt nätverk för digitalisering. Jag föreslår att vi skriver ett öppet brev till dem och önskar oss bra data om parkeringar för att få lite fart på dem. Någon för?

1 post - 1 participant

Read full topic


Ce sujet de discussion accompagne la publication sur https://community.openstreetmap.org/t/jamforelse-med-google-maps-for-vagnavigation-i-stockholm/104405