Javni prevoz u Beogradu - tagovi `duration` i `interval`

Primećujem da se na relacijama linija javnog prevoza u Beogradu koriste tagovi duration i interval, ali ne u predviđenom formatu (kao ovde (duration) i ovde (interval)).

Primera radi, autobuska linija 31 ima tagove duration=35:00 i interval=05:00. Jasno je da su ova vremena izražena u minutima i sekundama, ali na wiki stranicama se preporučuje da bude izraženo u satima i minutima, da bi bilo čitljivo drugim programima (ima drugih mogućih formata, ali nijedan nije ovaj koji se ovde koristi).

Postoji li razlog? Da li je ovo “mehanički” upisivano ili je prosto takav dogovor?

2 posts - 2 participants

Read full topic


Ce sujet de discussion accompagne la publication sur https://community.openstreetmap.org/t/javni-prevoz-u-beogradu-tagovi-duration-i-interval/104231