JOSM - overlay warstw podkładów

Czy jest możliwość włączenia trybu overlay dla warstw podkładów:
Openstreetmap Carto (podstawowa)
Geoportal 2: Cieniowanie rzeźby terenu ISOK
?

3 posts - 3 participants

Read full topic


Ce sujet de discussion accompagne la publication sur https://community.openstreetmap.org/t/josm-overlay-warstw-podkladow/100643