Kaliningrad vs Królewiec

Pewnie słyszeliście o stanowisku Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

[…] dla miasta o rosyjskiej nazwie Калининград (Kaliningrad) zalecana jest wyłącznie polska nazwa Królewiec i nie zalecane jest stosowanie w języku polskim nazwy Kaliningrad, zaś dla jednostki administracyjnej, w której znajduje się to miasto i noszącej rosyjską nazwę Калининградская область (Kaliningradskaja obłast´) zalecana jest polska nazwa obwód królewiecki i nie zalecane jest stosowanie w języku polskim nazwy obwód kaliningradzki.

Nazwa na Openstreetmap została już zmieniona na nową zalecaną.

Niestety Komisja nie ma w zwyczaju prowadzenia debaty przed swoimi posiedzeniami, a uzasadnienie decyzji jest mocno polityczne. Ciekawa dyskusja odbyła się na ten temat na Wikipedii - tam również (po głosowaniu) zdecydowano się na przeniesienie artykułu pod nową zalecaną w języku polskim pisownię nazwy miasta.

Nie wiem czy zmiana u nas budzi jakieś większe kontrowersje, wydaje mi się, że poprzednie nazwy na pewno warto pozostawić w kluczu old_name:pl.
Chciałbym za to zaapelować o niekopiowanie automatycznie stanowisk KSNGpGRP, nie jesteśmy w żaden sposób zobligowani do wcielania ich w życie, a na Wikipedii podano sporo przykładów kontrowersyjnych działań Komisji.
Korzystając z okazji polecam ten render wyświetlający polskie nazwy - osmap.pl

7 posts - 5 participants

Read full topic


Ce sujet de discussion accompagne la publication sur https://community.openstreetmap.org/t/kaliningrad-vs-krolewiec/98981