Kartering från drönarbilder

Äntligen hunnit med att testa något jag haft på min lista länge: att kartera utifrån drönarbilder

Gävle kommun tillhandahåller ortofoto från drönarbilder över några delar av Gävle med CC0 licens (mer info), vilket såklart har betydligt högre upplösning (och bättre lägesnoggrannhet, jag skulle nog lita mer på drönarbilden än GPS-spår från en konsument-GPS) är satellit (och även flyg).

Jämförelse (först Mapbox satellit som verkar vara bäst över området i fråga, därefter drönarbild, sist LMs ortofoto som jämförelse):

Mapbox Drönare LM ortofoto

Största skillnaden är helt klart mellan satellit och flyg, mängden objekt och noggrannheten man kan uppnå i drönarebilder är inte så extrema. Men det finns en del exempel (bl.a. cykelstället till vänster trapporna i mittenraden, trapporna till entréerna i nedre raden, samt om det är ett brunnslock eller bara lagad asfalt) som antingen inte syns alls i flygbilden eller som är mycket tydligare i drönarbilden.

Kombinerat med street-level bilder för att bekräfta att det man tolkar ur drönarbilden är korrekt så går att att kartera praktiskt taget alla objekt det finns taggar för i OSM, undantaget där träd täcker. Dock finns det såklart en hel del extrataggar som inte går (och aldrig kommer gå oavsett upplösning) att ta från luftbilder, t.ex. adresser, parkeringsregler, m.m. Men en kombo av att först kartera allt som går från drönarbild för att efteråt ta en tur med StreetComplete och EveryDoor skulle nog vara väldigt kraftfullt! Riktigt häftigt vore det även om vi för någon svensk stad skulle kunna ta fram något likt Straßenraumkarten Neukölln.

Här även en före/efter bild i carto-renderingen (den dubblerade parkeringsplatsen i syd har jag åtgärdat efter skärmdumpen):

Före Efter

Finns mer jag hade kunnat kartera inom området (t.ex. fler av service-vägarna, alla gräsytor, m.m.), men detta fick räcka för en första changeset.

Vill man testa själv så kan man använda https://gis.gavle.se/pubs/dronarbilder/wms?request=GetMap&service=WMS&format=image/png&transparent=true&version=1.1.1&layers=1&srs={proj}&width={width}&height={height}&bbox={bbox}&styles= som anpassad backgrund i iD (och förmodligen motsvarande i JOSM).

Någon mer kommun som publicerar drönarbilder som dessa öppet?

4 posts - 3 participants

Read full topic


Ce sujet de discussion accompagne la publication sur https://community.openstreetmap.org/t/kartering-fran-dronarbilder/107572