Klassning av grenvägar och andra vägar med oskyltade nummer

Jag tycker generellt att att den klassning som finns på wikin fungerar bra och även efterlevs av karterare i Sverige. Något jag dock har funderat på länge är hur man ska förhålla sig till grenvägar som har ett vägnummer hos Trafikverket men som aldrig skyltas. Just nu är det vanligaste att de ligger inlagda med t.ex. ref=E 22.06 vilket jag tycker är felaktigt då ref är tänkt för skyltade nummer. Det finns två liknande taggar som redan används för detta, unsigned_ref=* och official_ref=*. Jag har använt båda tidigare men skulle gärna enas med övriga om vad som är att föredra. Personligen lutar jag åt unsigned_ref.

Click to view the poll.

Just dessa grenvägar är också väldigt blandat klassade. Den länkade ovan är klassad som highway=trunk medan denna är klassad som highway=secondary. Båda är dock grenvägar till europaväg. Jag tycker att grenvägar av denna sort aldrig bör vara högre än sekundärväg (vilket är så det verkar se ut på stort i Sverige).


En annan sak att fundera på är hur detta kan kombineras med mindre länsvägar som idag allt som oftast förekommer med länsbokstav och oskyltat nummer i OSM. Bör man börja med att gå över till att tagga dessa vägar med unsigned_ref/official_ref istället på samma sätt som jag föreslagit för grenvägar? reg_ref= förkommer redan på dem vilket är förklarligt då vägarnas nummer bara är unika per län. Jag kan tycka att det är lämpligt att försöka flytta över även länsvägarnas nummer till bara reg_ref och/eller unsigned_ref, och eftersom OSM är en geografisk databas så finns det egentligen ingen anledning att använda länsbokstäverna då vägens tillhörighet går att avgöra på annan väg och framför allt länsbokstaven E (i Östergötland där jag är ifrån) är högst olämplig då den mycket lätt förväxlas med europavägar.

7 posts - 3 participants

Read full topic


Ce sujet de discussion accompagne la publication sur https://community.openstreetmap.org/t/klassning-av-grenvagar-och-andra-vagar-med-oskyltade-nummer/101271