Kodinspire vs ref:inspire

Chyba warto by przetagować kodinspire do ref:inspire

Jest ktoś przeciw takim zmianom? Ma ktoś ochotę zrobić samą edycję i rzeczy z tym związane?

lista obiektów: overpass turbo

podobne do ref:INSPIRE vs ref:inspire

2 posts - 2 participants

Read full topic


Ce sujet de discussion accompagne la publication sur https://community.openstreetmap.org/t/kodinspire-vs-ref-inspire/110627