Landuse- stan władania a stan w ewidencji

Witam. Mam mały zgrzyt z jednym z użytkowników jeżeli chodzi o landuse, a mianowicie ja zmieniam teren przemysłowy zakładu o konkretnej nazwie, w tym wypadku Miejski Zakład Energetyki Cieplnej do granic z ewidencji gruntów i budynków, czyli do stanu prawnego, natomiast inny użytkownik przywraca, wg mnie błędnie do stanu władania, czyli do ogrodzenia. Dla osób niezwiązanych z zawodem geodety a mających jakiś problem, miałem do czynienia z tam jednym, już tłumaczę, granice na geoportalu mają jasno określone współrzędne i pochodzą z baz danych starostwa powiatowego, nie ważne czy to granica jasno ustalona, za stabilizowana znakami granicznymi, czy skanowana z map papierowcyh z dokładność +/- nawet 2-3 metrów, ma swoje współrzędne możliwe do odtworzenia, pokazania, zweryfikowania z dokumentami. Jeżeli chodzi o ogół landuse wprowadza się obszary użytkowane, ale jak powinny być tereny znanych podmiotów, np MZEC? Po stanie władania, czy po stanie, który pokaże każdy geodeta, kiedy otrzyma materiały ze starostwa, “Proszę, tutaj jest Wasza granica, dotąd jest Wasze, tu możecie postawić ogrodzenia”? Czy może inaczej jeszcze i wprowadzać tylko po klasoużytkach z geodezji? W przypadku terenów przemysłowych jest to użytek Ba, których definicję określa Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. 2021 r. poz. 1390) załącznik nr 1 Lp. 14. Według mnie tereny znanych firm, gdzie w nazwie podajemy konkretną firmę oraz tereny kolejowe, które również mają swój punkt w ww. rozporządzeniu (załącznik nr 1 Lp. 20) powinny się trzymać stanu w ewidencji.

4 posts - 3 participants

Read full topic


Ce sujet de discussion accompagne la publication sur https://community.openstreetmap.org/t/landuse-stan-wladania-a-stan-w-ewidencji/99523