Lantmäteriet öppna data Topografi 50 vektor

Hej
Jag har skrivit ett skript i python som drar ut vandringslederna från vektordatan i Topografi 50.
Tyvärr lämnar datamängden mycket att efterfråga.
Det finns inga etapper, inga namn på leder, ingen information om dataägare, ingen källinformation, inga URI:er, etc.

En snabbkoll i Västernorrland som jag känner väl med Thunderforest outdoor som referens visade på en hel del skillnader mellan LMs dragning och den i OSM.

Överlag litar jag mera på OSM/Wikidata eftersom det finns historik och källor.

Jag har tyvärr inte hittat ett ärendehanteringssystem för denna produkt så det är inte möjligt att publikt föreslå förbättringar/anmäla fel.

Överlag lämnar det här mycket att efterfråga och är inte något bra underlag för inmatning i OSM skulle jag säga.

5 posts - 3 participants

Read full topic


Ce sujet de discussion accompagne la publication sur https://community.openstreetmap.org/t/lantmateriet-oppna-data-topografi-50-vektor/101376