Läpikulkurajoitteiden huomioiminen Reittioppaan reitityksessä

Reittioppaan reitityksestä vastaava reititysalgoritmi OpenTripPlanner (OTP) on nykyisessä tuotantoversiossaan osannut huomioida OSM:in väylille asetetun access=destination tai access=private tagin, jolloin em. väylillä tai em. tagilla varustettujen väylien muodostamasta väyläverkkokokonaisuudesta ei ole sallittu läpireititystä, mutta lähtöpaikan tai määränpään osuessa näille väylille, reititys kohteeseen tai kohteesta pois sallitaan. Käytössä ollut käsittelytapa ei ole ollut täysin ongelmaton, eikä esimerkiksi eri kulkumuotojen (bicycle, foot, motor_vehicle) rajoitteita ole pystytty käsittelemään erikseen.

Pitkälle kehitetyn, uuden algoritmiversion OTP2:n myötä kulkurajoitteisten väylien käsittelyyn on tulossa parannuksia ja muutoksia. Uusi versio tukee eri kulkumuodoille asetettuja kulkurajoitteita. Esimerkiksi jos halutaan määrittää väylälle rajoite, jossa moottoriajoneuvolla saa ajaa kohteeseen, mutta pyörällä tai kävellen läpireititys on sallittu, merkitään väylä motor_vehicle=destination, foot=yes, bicycle=yes. Mikäli pelkkä access=destination määritetty ilman muita kulkutapakohtaisia rajoitteita, koskee rajoite kaikkia kulkumuotoja.

Nyt kuitenkin aineistoa tarkasteltaessa, esimerkiksi pääkaupunkiseudulla on runsaasti väyliä, joilla on määritettynä access=destination + foot=yes -tagit, joka uudistuksen myötä tarkoittaisi läpikulkurajoitetta kaikille muille kulkumuodoille paitsi kävelylle. Monesti tämä voi olla tarkoituksenmukaistakin merkitsemistä, mutta kohteiden muutoshistoriaa tarkasteltaessa, voidaan huomata että esim. access=destination on lisätty hyvin paljon foot=yes -tagin lisäämisen jälkeen. Tämä herättää epäilyn siitä, että access-tagin lisäämisen tarkoituksena on ollut rajoittaa läpikulkua kaikilla kulkutavoilla, joka on hyvin tyypillistä esimerkiksi asuinkiinteistöjen sisäisillä väylillä. Vuosien saatossa Reittioppaan loppukäyttäjät ovat myös raportoineet runsaasti tilanteita, joissa reititys on kulkenut läpikulkurajoitettua väylää, jolloin Reittioppaan ylläpidonkin toimesta näitä access=destination tageja on täydennetty vanhan OTP:n tukemalla mallilla ja väylälle on saattanut jäädä aiemmin annettu foot=yes -tagi.

Uudistuksen myötä Reittiopas olisi siis paremmin mukautumassa tukemaan OSM-wikin määritystä (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:access) kulkurajoitteille. Wiki-sivu kuvaa myös tuon foot=yes -tagin käytön nähdäksemme niin, että sitä tulisi käyttää vain silloin, kun kulku kävellen halutaan erityisesti jättää access-tagissa asetetun rajoitteen ulkopuolelle. Toivoisimme siis OSM-yhteisöltä apua näiden mallinnusten tarkentelussa OSM-aineistossa, sekä kehottaisimme uusia access-rajoitteita määritettäessä punnitsemaan, tulisiko väylälle asettaa tai jättää siellä ennestään olevia foot=yes jne. tageja.

Uuden reititysalgoritmin OTP2:n kehitystyö on edennyt pitkälle, mutta tuotantokäytön aloituksesta ei vielä ole tarkkaa aikataulua. Alkuvaiheessa Suomen osalta reitityksen konfiguraatiossa on käytössä parametri, jolla toiminta access-rajoitteiden käsittelyssä saadaan muistuttamaan läheisesti vanhan OTP-version tapaa käsitellä rajoitteita. Tämä tarkoittaa, että aiemmat aineistoon tehdyt määritykset eivät heti “hajoa” täysin tai niiden tukeminen lopetettaisiin heti, vaan tarkoituksena on tarkastella aineiston muokkaantumista uuteen käsittelytapaan, sekä pidemmällä aikavälillä pyrkiä algoritmissa luopumaan maakohtaisista erikoiskäsittelyistä access-rajoitteiden suhteen.

4 posts - 4 participants

Read full topic


Ce sujet de discussion accompagne la publication sur https://community.openstreetmap.org/t/lapikulkurajoitteiden-huomioiminen-reittioppaan-reitityksessa/4326