Mapowanie drzew w parku jako forest

Na kanwie dyskusji w changesecie 128894269, chciałbym zapytać, czy uważacie za właściwe mapowanie obszarów pielęgnowanej zieleni z drzewami jako landuse=forest?

Autor zmian, @NorthCrab, przetagował większość obszarów landuse=grass na terenie Politechniki Warszawskiej na landuse=forest. Są to obszary pielęgnowanej zieleni o charakterze parkowym, gdzie w obrębie regularnie koszonych trawników rosną drzewa.W dyskusji w changesecie autor zmian twierdzi, że taka klasyfikacja jest bliższa prawdy niż landuse=grass (!?), aczkolwiek nie byłby przeciwny tej drugiej, gdyby oznaczyć pojedyncze drzewa jako natural=tree.

Uważam, że jedyną perspektywą, w której twierdzenie @NorthCrab byłoby prawdziwe, jest taka, gdzie przyjmujemy, że mapujemy nie tyle, co jest na gruncie, lecz co widać na danym wycinku ortofotomapy. @NorthCrab zdaje się twierdzić, że jeśli rozważyć taki wycinek ograniczony otaczającymi go chodnikami i jezdniami, to gdy widać w jego obrębie więcej koron drzew niż trawnika, należy zmapować landuse=forest. Jeśli dobrze rozumiem tę motywację, jest to dla mnie przykład dość naiwnego armchair mappingu, czyli przedkładanie dostępnych na komputerze źródeł nad jakąkolwiek próbę oceny, jak daną przestrzeń odbiera człowiek na miejscu. Nie wyobrażam sobie, aby osoba znajdująca się tam na miejscu mogła sądzić, że bliższe prawdy jest, że znajduje się w lesie niż na trawniku.

Spotykałem się dotąd z interpretacją (choć też się z nią nie zgadzam), że można używać natural=wood na oznaczenie obszarów pokrytych drzewami. Wydawało mi się jednak dotąd, że nie ulega wątpliwości, że landuse=forest oznacza las. Jak uczyliśmy się na lekcjach środowiska czy przyrody w pierwszych klasach podstawówki, do tego, byśmy mieli do czynienia z lasem, nie wystarczą same drzewa. Las składa się z różnych pięter: ściółki, runa, podszytu, koron. Zupełnie nie pasuje to do zadrzewień typu parkowego, z jakim ewentualnie mamy tu do czynienia (jeśli posługiwać się terminologią BDOT/BDOO, to sądzę, że raczej w ogóle nie mamy tu do czynienia ze zwartymi zadrzewieniami, ale to by trzeba rozpatrywać osobno dla każdego z miejsc i nie na podstawie zdjęć lotniczych), gdzie drzewa rosną w obrębie pielęgnowanego trawnika.

Mapowanie pojedynczych drzew oczywiście nie jest czymś, czego możemy wymagać od mapujących na poziomie landuse. Nie ma ono zgoła sensu w obrębie landuse=forest. Jestem jednak przekonany, że niezależnie od tego, czy pojedyncze drzewa są zmapowane czy nie, landuse=grass jest tu właściwą klasyfikacją.

Na koniec: widoki na dwa z omawianych obszarów: 1, 2.

Edit: poprawiłem przykładowe widoki, wskazując właściwe miejsca; oryginalny link akurat zahaczał w sporej części o fragment nieoznaczony jako landuse=forest.

16 posts - 6 participants

Read full topic


Ce sujet de discussion accompagne la publication sur https://community.openstreetmap.org/t/mapowanie-drzew-w-parku-jako-forest/8101