Mappning mellan Boverkets Ändamålskatalog och OSM

Inget i december, men förhoppningsvis kanske datamängden byggnad går i produktion i NGP i början på året. Men under tiden vi väntar på detta tänkte jag att vi kan påbörja en diskussion om hur vi ska mappa ändamålen från Boverkets Ändamålskatalog till OSM-taggar. Det är de ändamål vi kommer få med från NGP, och även bortsett från NGP så är (Boverkets och Lantmäteriets) tanke att det är dessa ändamål som kommunerna ska börja använda för att klassificera sina byggnader.

För att inte fastna i diskussioner om själva importprocessen tycker jag att vi ska hålla det borta från den här tråden. Vid behov kan vi snegla på vilken mer information vi får med (aktuell informationsmodell för NS/NGP), men i övrigt tänker jag att vi i den här tråden tänker oss bara import i områden där OSM helt saknar byggnader och annan information för att hålla det enkelt.

Första intressanta funderingen blir hur ändamål (oftast närmare relaterat till användning än typ av byggnad) rent allmänt mappar mot OSMs building=*, som ju anger byggnadens typ/karaktär istället för användning. Som ett exempel, om någon bygger om en lada till att vara en restaurang så skulle det enligt ändamålskatalogen vara Verksamhet / Logi och restaurang / Restaurang, men i OSM building=barn (med amenity=restaurant). En lösning är att gå på minsta gemensamma nämnare (building=yes för allt), men det känns synd att förlora mycket information på det viset. Kan därför tycka att det faktiskt kan vara rimligt att likställa användning/ändamål/karaktär vid en mapping (om inte andra taggar redan existerar), då mängden byggnader som ändå får korrekt taggning borde vara flera magnitud större än de som får aningen felaktiga.

Jag har påbörjat en tabell med mappning här, ta gärna en titt vad ni tycker (såklart fritt fram att lägga till och editera, men kan vara bra att diskutera här innan man ändrar något):

https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Sweden/Datakällor/NGP_Byggnad

Några ändamål där jag inte kommit på någon passande OSM-tagg:

 • Miljöhus (det som i folkmun oftast kallas sophus/soprum)
 • Förråd för annat än bostäder (där känns building=shed fel)
 • Specialbostäder för äldre, funktionsnedsatta och unga (bara building=residential funkar ju, men finns kanske bättre?)
 • Bussgarage (finns ju building=garages, men utan extra tagg skulle jag anta att den gäller personbilar)
 • Hembygdsgård
 • Fäbod
 • Cistern
 • Kyl- och fryshus

Och några jag känner mig osäker på:

 • Finns det bättre än building=residential för komplementbostadshus (attefallshus)?
 • Finns det taggning för att särskilja radhus och kedjehus?
 • Räknas en tunnelbanestation som en tågstation?
 • Finns det mera exakt för jaktstuga respektive sjöbod än building=hut?

3 posts - 3 participants

Read full topic


Ce sujet de discussion accompagne la publication sur https://community.openstreetmap.org/t/mappning-mellan-boverkets-andamalskatalog-och-osm/107552