MapRoulette utfordringer i Norge

Hei Norske OSM samfunn.
Dette er Salim fra TomTom igjen her. Jeg ønsker å dele med dere 2 MapRoulette utfordringer for temaene “Legg til veidekke på Motorveg” og “Tilkobling av isolerte hovedveger”.

Målsettingen med “Legg til veidekke på Motorveg” er å identifisere og oppdatere manglende veidekke markører på motorveger samt tilkoblinger til motorveger. Da disse veitypene representerer høyhastighets veier er det ønskelig å ha en veidekke markør for dette vegnettverket. Vi har selektert ut veier fra OSM for veier for enkelte hovedvei=* verdier der veidekke markøren mangler.
Målsettingen med “Tilkobling av isolerte hovedveger” er for å sjekke denne veiklassen sin riktige tilkobling til det øvrige veinettet.

Dere finner ytterligere informasjon og utfordringsbeskrivelse på GitHub siden som vil hjelpe dere med å løse situasjonene, men nøl ikke med å ta kontakt med meg direkte for henvendelser, spørsmål eller kommentarer.

Lykke til med oppdateringene!

Salim Baidoun

6 posts - 2 participants

Read full topic


Ce sujet de discussion accompagne la publication sur https://community.openstreetmap.org/t/maproulette-utfordringer-i-norge/8971