Masowy wandalizm name:ru, name

Zauważyłem, że dzisiaj wystartowała masowa fala wandalizmu polegająca na usuwaniu tagów name:ru . Ten atak na OSM jest nieco bardziej zaawansowany niż to, co działo się niedawno, ponieważ teraz dotyczy również głównych nazw: Changeset: 140149701 | OpenStreetMap.

Szybko na kolanie opracowałem w pełni zautomatyzowane rozwiązanie oparte na GitHub - Zaczero/osm-revert: 🗺️ The next generation OpenStreetMap changeset revert tool. To rozwiązanie, w oparciu o proste regułki, sztuczną inteligencję, i ręczną weryfikacją, na bieżąco monitoruje wszystkie nowe zmiany OSM i automatycznie wycofuje te, które wandalizują mapę.

image

21 posts - 5 participants

Read full topic


Ce sujet de discussion accompagne la publication sur https://community.openstreetmap.org/t/masowy-wandalizm-name-ru-name/102718