Metod för att uppskatta kvaliteten på OSM-data

Jag skulle vilja att vi tillsammans kommer överens om en metod för att uppskatta datakvaliteten i ett område.

Jag vill att det ska vara busenkelt att få överblick över både tillförligligheten och täckningsgraden på datan i OSM i ett givet område inom Sverige.

Vill ni vara med på det?

Bakgrund:
Utan ett bra mått på täckningsgrad eller tillförlitlighet så vet ingen om OSM håller måttet eller inte, vilket leder till osäkerhet och kanske hindrar motivationen att bidra för man ser ingen skillnad och vi vet inte var vi i samlat flock är på väg.
Se inlägg från @Msiipola här Import av badplatser från LM Topografi 50 - #32 by Msiipola

11 posts - 5 participants

Read full topic


Ce sujet de discussion accompagne la publication sur https://community.openstreetmap.org/t/metod-for-att-uppskatta-kvaliteten-pa-osm-data/104403