Multipla noder på byggnader - varför?

Jag fixade lite runt Sala Silvergruva häromdagen och noterade då att nästan alla byggnader hade flera noder på väggarna. Varför?

När jag ritar en rektangulär byggnad så sätter jag en nod i varje hörn och sen är det klart. De här byggnaderna hade, förutom hörn-noderna, även en extra nod mitt på vardera kortsida, och tre extranoder på vardera långsida. Alltså, summa 12 noder där det räcker med 4.

När byggnaden först skapades hade den sina 4 noder, sen har nån kommit in i mellantiden och lagt på extranoderna (från iD). Jag raderade extranoderna helt osentimentalt. Exempel nedan.

Men… Varför har iD lagt in en massa extranoder som ändå inte innehåller någon information och därmed inte behövs? Jag är mest bara nyfiken. Har någon här en hypotes?

6 posts - 3 participants

Read full topic


Ce sujet de discussion accompagne la publication sur https://community.openstreetmap.org/t/multipla-noder-pa-byggnader-varfor/99369