"name:ca" Una peça més del mosaic cultural i tècnic

Aquesta etiqueta no és només una celebració de la diversitat cultural, també és una eina tècnica essencial.
Mantenir “name:ca” és crucial per preservar la precisió lingüística al mapa, assegura evitar errors que poden sorgir al suposar l’idioma basant-se en la ubicació del consumidor de dades.
No l’esborris, és una peça més del mosaic, no una menys.

2 posts - 2 participants

Read full topic


Ce sujet de discussion accompagne la publication sur https://community.openstreetmap.org/t/name-ca-una-peca-mes-del-mosaic-cultural-i-tecnic/104631