New MapRoulette Challenge: Sweden - Add Highways

Hej Svenska OSM samfundet!
Det här är Salim från TomTom igen. Idag vill jag dela med er en MapRoulette-utmaning, relevant för Sverige - Lägg till Motortrafikvej : MapRoulette , och här hittar du användbara uppdaterade leads för att förbättra och ansluta vägar.

Målet är att identifiera och lägga till en eller flera saknade vägar vid behov. Vi har gjort en analys genom att jämföra TomToms egna data med OSM-vägnätet. Du kan hitta mer information på vår Sweden GitHub-sida och vår MapRoulette-utmaningsbeskrivning, som kan hjälpa dig att lösa uppgifterna.

Om du har några frågor eller kommentarer, vänligen kontakta mig och/eller lämna dina kommentarer om MapRoulette-uppgifterna om det behövs. Jag önskar dig en underbar helg och trevlig redigering!

Hälsningar
Salim

1 post - 1 participant

Read full topic


Ce sujet de discussion accompagne la publication sur https://community.openstreetmap.org/t/new-maproulette-challenge-sweden-add-highways/98240