Nieuwe officiële namen Friese plaatsen

Kunnen deze plaatsen ‘ongestraft’ omgetagd worden? … Ik wil de Friese mappers niet te veel in de weg lopen.

Dan wordt volgens mij de officiële naam
name= Dat is de naam die rendert
en de Hollandse naam
old_name= ???

name:fy wat doen we daar mee?

Voorbeeld
name= Eanjum
old_name=Anjum
name:fy vervalt als de officiële naam als de Friese naam is???

edit of name:fy=Eanjum er ook nog bij?

Oude naam Nieuwe naam
Anjum Eanjum
Augsbuurt Augsbuert-Lytsewâld
Bornwird Boarnwert
Ee Ie
Engwierum Ingwierrum
Hantumeruitburen Hantumerútbuorren
Hantumhuizen Hantumhuzen
Holwerd Holwert
Kollumerzwaag Kollumersweach
Lioessens Ljussens
Metslawier Mitselwier
Morra Moarre
Niawier Nijewier
Oosternijkerk Easternijtsjerk
Oostmahorn De Skâns-Oostmahorn
Oostrum Eastrum
Oudwoude Aldwâld
Paesens Peazens
Triemen De Trieme
Veenklooster Feankleaster
Westergeest Westergeast
Zwagerbosch Sweagerbosk

20 posts - 7 participants

Read full topic


Ce sujet de discussion accompagne la publication sur https://community.openstreetmap.org/t/nieuwe-officiele-namen-friese-plaatsen/7460