Noregs hele kyststräcka

Hej,

jag har enl svensk förebild ritat in följande: Relation: ‪Coastline of Østfold fylke (without islands)‬ (‪16412043‬) | OpenStreetMap. Lägg även märke till fixme-noteringen. Jag är medveten om regionförändringen i Norge (hur kunde ni bara avskaffa det fina “fylkes”-begreppet?)

På andra sidan grensen finns den svenska motsvarigeheten: https://www.openstreetmap.org/relation/4112731.

Det finns en relation (multilinestring) för varje svensk region och allihopa sammanfattas i en group-relation.

Jag vet inte vad det ursprungliga syftet var, men i ett havsorienterad land kan det säkert finnas en eller annan som är intresserad av hur lång landets kuststräcka är och då förenklar dessa speciella relationer med att hitta svaret. Sedan kan man räkna ut längden på kuststräckan för öar na i Norge och på så sätt bör man tillsammans med fastlandskuststräckningen få ett rätt noga mått på längden av hela (inkl öarna) landets kuststräcka. Det kan tänkas finnas andra skäl.

Finns det några invändningar mot dessa skapelser?

6 posts - 5 participants

Read full topic


Ce sujet de discussion accompagne la publication sur https://community.openstreetmap.org/t/noregs-hele-kyststracka/104494