Odcudzysłowienie nazw - propozycja automatycznej edycji

Proponuję automatyczną edycję która zamieni nazwy typu name="Tramp" na name=Tramp usuwając cudzysłowy obejmujące całą nazwę.

Patrz np. Node: ‪"Tramp"‬ (‪766772850‬) | OpenStreetMap

Jeśli tag name ma więcej niż jeden " nie zostanie wykonana zmiana - patrz np. name = "PKP Intercity" Zakład Południowy "Kraków Główny"

Edycja byłaby automatyczna i powtarzana w przyszłości.

4 posts - 3 participants

Read full topic


Ce sujet de discussion accompagne la publication sur https://community.openstreetmap.org/t/odcudzyslowienie-nazw-propozycja-automatycznej-edycji/111205